kic-banner kic-banner kic-banner
:: Karnataka Information Commission ::
 
ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಭಾಗ:
 
  ಮಾಹಿತಿ ಆಯೋಗ:
ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಮಾಹಿತಿ ಆಯೋಗ
ಅಸ್ಸಾಂ
ಬಿಹಾರ್
ಕೇಂದ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಆಯೋಗ
ಛತ್ತೀಸ್ತಡ್
ಗೋವ
ಗುಜರಾತ್
ಹರಿಯಾಣ
ಕರ್ನಾಟಕ
ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ
ಪಂಜಾಬ್
  ಸರಕಾರ:
http://www.mit.gov.in
http://www.Karunudu.gov.in
http://righttoinformation.gov.in
http://rti.gov.in
http://persmin.gov.in
http://delhigovt.nic.in/RTI
  ವಿನಯಶೀಲ ಸಮಾಜದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು/ಎನ್.ಜಿ.ಓ.:
http://www.rti.org.in
http://www.parivartan.com
http://www.humanrightsinitiative.org
http://www.freedominfo.org
http://www.indiatogether.org
http://www.nyayabhoomi.org/rti/home.htm
http://www.indiarti.blogspot.com
  ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ವ್ಯಕ್ತಿ:
http://www.prajanet.org