kic-banner kic-banner
ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ         
ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಂಖ್ಯೆ:      
ಹೆಸರು:
(ಅರ್ಜಿದಾರ )
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ :
ಐ.ಪಿ.ಓ ಸಂಖ್ಯೆ :
ಜಿ.ರ್.ರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಿ.ರ್.ರ್ ವರ್ಷ:
Announcements
1. ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಹಿತಿ ಆಯೋಗದ ಬೆಳಗಾವಿ ಪೀಠದ ರಾಜ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಆಯುಕ್ತರು ( ಶ್ರೀಮತಿ ಬಿ.ವಿ ಗೀತಾ) ದಿನಾಂಕ : 22-07-2021 ಮತ್ತು 23.07.2021 ರಂದು ರಜೆ ಇರುವ ಕಾರಣ, ಸದರಿ ದಿನಾಂಕದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ.