kic-banner
 
ನಮ್ಮನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ
 
1.ಶ್ರೀ ಎನ್.ಸಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ
ರಾಜ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಆಯುಕ್ತರು,
ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಹಿತಿ ಆಯೋಗ
ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 301 ,ಮಾಹಿತಿ ಸೌಧ, ದೇವರಾಜ್ ಅರಸ್ ರೋಡ್, ವಿಧಾನ ಸೌಧ ವೆಸ್ಟ್ ಗೇಟ್-2 ಮುಂಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560001.
080-22342090
 
 
2.ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎಂ ಸೋಮಶೇಖರ
ರಾಜ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಆಯುಕ್ತರು,
ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಹಿತಿ ಆಯೋಗ
ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 205 ,ಮಾಹಿತಿ ಸೌಧ, ದೇವರಾಜ್ ಅರಸ್ ರೋಡ್, ವಿಧಾನ ಸೌಧ ವೆಸ್ಟ್ ಗೇಟ್-2 ಮುಂಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560001.
080-22372665
sic[hyphen]sms[hyphen]kic[at]karnataka[dot]gov[dot]in

 
3.ಶ್ರೀ ಕೆ.ಪಿ ಮಂಜುನಾಥ
ರಾಜ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಆಯುಕ್ತರು,
ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಹಿತಿ ಆಯೋಗ
ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 105 ,ಮಾಹಿತಿ ಸೌಧ, ದೇವರಾಜ್ ಅರಸ್ ರೋಡ್, ವಿಧಾನ ಸೌಧ ವೆಸ್ಟ್ ಗೇಟ್-2 ಮುಂಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560001.
080-22262608
sic[hyphen]kpm[hyphen]kic[at]karnataka[dot]gov[dot]in
 
4.ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಸಿ.ಸತ್ಯನ್
ರಾಜ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಆಯುಕ್ತರು,
ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಹಿತಿ ಆಯೋಗ
ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:14/3, ಅರವಿಂದ ಭವನ (ಮಿಥಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿ), ನೃಪತುಂಗ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 001 .
080-22103053
sic[hyphen]hcs[hyphen]kic[at]karnataka[dot]gov[dot]in
 
5.ಡಾ|| ಎಸ್.ಬಿ.ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ
ರಾಜ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಆಯುಕ್ತರು,
ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಹಿತಿ ಆಯೋಗ
ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:14/3, ಅರವಿಂದ ಭವನ (ಮಿಥಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿ), ನೃಪತುಂಗ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 001 .
080-22215655
sic[hyphen]sbb[hyphen]kic[at]karnataka[dot]gov[dot]in
 
6.ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ಗುರುನಾಥ ಧಾಕಪ್ಪ
ರಾಜ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಆಯುಕ್ತರು,
ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಹಿತಿ ಆಯೋಗ
ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 101 ,ಮಾಹಿತಿ ಸೌಧ, ದೇವರಾಜ್ ಅರಸ್ ರೋಡ್, ವಿಧಾನ ಸೌಧ ವೆಸ್ಟ್ ಗೇಟ್-2 ಮುಂಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560001.
080-22262608
sic[hyphen]rgd[hyphen]kic[at]karnataka[dot]gov[dot]in