kic-banner
ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ            
ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಂಖ್ಯೆ:
ಹೆಸರು:
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ :
ಐ.ಪಿ.ಓ ಸಂಖ್ಯೆ :   
ಜಿ.ರ್.ರ್ ಸಂಖ್ಯೆ :     ಜಿ.ರ್.ರ್ ವರ್ಷ:
Announcements

2.ಡಾ|| ಎಸ್.ಬಿ.ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ , ರಾಜ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಆಯುಕ್ತರು ದಿನಾಂಕ : 07-12-2022 ರಂದು ರಜೆ ಇರುವ ಕಾರಣ ನ್ಯಾಯಪೀಠ -9 ರಲ್ಲಿನ ಸದರಿ ದಿನಾಂಕದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ, ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು.