kic-banner
ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ
ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಂಖ್ಯೆ:
ಕ್ಯಾಪ್ಚಾಕೋಡ್
ಕ್ಯಾಪ್ಚಾ ನಮೂದಿಸಿ
Announcements

1. ನ್ಯಾಯಪೀಠ -2 ರ ಮುಂದೆ ದಿನಾಂಕ : 14.03.2023 ರಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ದಿನಾಂಕ : 25.04.2023 ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ.